Каталог матеріалів

Урок №177 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [ф], позначення його буквами ф, Ф (еф). Читання складів, слів. Опрацюваня вірша Л.Кондратенко «Жираф».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №177. Читання. Звук [ф], позначення його буквами ф, Ф (еф). Читання складів, слів. Опрацюваня вірша Л.Кондратенко «Жираф».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [ф]; ознайомити з друкованою буквою ф, Ф, що позначає звук [ф]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою ф; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зв скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Гра «Упіймай звук [ф]».

Слайд 9-10. Правильно вимовляємо звуки

Слайд 11. Склади звукові схеми до слів

Слайд 12-13. Знайомимося з буквою.

Слайд 14. Робота з конструктором LEGO

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Слухання вірша за QR-кодом (с. 60).

Слайд 17-19. Читання складів та слів.

Слайд 20-23. Гра «Назви слово».

Слайд 24. Читання тексту. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 25. Робота над загадкою.

Слайд 26-27. Вправа «Входження у малюнок»

Слайд 28. Фізкультхвилинка.

Слайд 29. Читання слів.

Слайд 30. Стратегія «Передбачення».

Слайд 31-32. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 33. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 34. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 35. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 36. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 37. Гра «Аукціон».

Слайд 34. Гра «Знайди зайвий звук».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Слайд 38. З якою буквою ознайомилися на уроці? (ф).

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні