Каталог матеріалів

Урок №175 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Удома краще» за Т.Волгіною.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №175. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Удома краще» за Т.Волгіною.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

акріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати любов та повагу до своєї держави;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-8. Артикуляційна вправа.

Слайд 9. Робота з чистомовкою.

Слайд 10. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 11-12. Повторення вивченого.

Слайд 13-14. Читаємо швидко!

Слайд 16. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 17. Вправа «Квест».

Слайд 18. «Асоціативний кущ» «Батьківщина»

Слайд 19. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 20. Робота зі словниковими словами.

Слайд 21. Вправа «Передбачення».

Слайд 22. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 23. Поміркуй і скажи.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 26. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 27. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 28. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Склади звукову схему до слова.

Слайд 30. Гра «Конструктори або Склади слова»

Слайд 31. Вправа «Мозковий штурм».

Підсумок та рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку.

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні