Каталог матеріалів

Урок №169 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Розповідь про Тараса Шевченка та Лесю Українку.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №169. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Розповідь про Тараса Шевченка та Лесю Українку. Опрацювання текстів «Тарас Григорович Шевченко», «Леся Українка».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; ознайомити з видатними поетами України Тарасом Шевченком та Лесею Українкою; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати любов до природи;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-7. Вправа «Вітання».

Слайд 8. Робота з чистомовкою.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 10. Робота зі звуковими схемами.

Слайд 11. Читання складів.

Слайд 12. Читаємо швидко.

Слайд 12. Гра «Не зіб’юсь».

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Вправа «Відкритий мікрофон».

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 16-17. Знайомимося з біографією письменника.

Слайд 18. Гра «Подумай і скажи»

Слайд 19. Словникова робота

Слайд 20. Читання тексту.

Слайд 21. Слухання вірша «Тече вода з-під явора».

Слайд 22. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Вправа «Передбачення»

Слайд 25-26. Знайомимося з біографією письменниці.

Слайд 27. Читання тексту.

Слайд 28. Слухання вірша «Вишеньки».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Вправа «Продовж речення»

Слайд 30. Філворд «Усе моє, що зветься Україна».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Світлофор настрою». Перейдіть дорогу, використавши пропуск у вигляді цеглинки LEGO.

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні