Каталог матеріалів

Урок №165 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукового значення букви ї. Опрацювання тексту «Українська держава».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №165. Читання. Закріплення звукового значення букви ї. Опрацювання тексту «Українська держава».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати любов та повагу до своєї держави;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-7. Вправа «Вітання».

Слайд 8. Робота з чистомовкою.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 10. Повторення вивченого.

Слайд 11. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 12. Гра «Буква загубилася».

Слайд 13. Читаємо швидко!

Слайд 14. Викладіть звукові схеми слів.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 16. Дай відповіді на питання.

Слайд 17.  Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 18. Поміркуй і доповни речення.

Слайд 19. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Прочитайте слова

Слайд 22. Вправа «Передбачення»

Слайд 23. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 24. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 25. Перегляд відео про красу України.

Слайд 26. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 27. «Щоденні 5» — читання для друга.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Вправа «Сенкан».

Слайд 29. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Світлофор настрою». Перейдіть дорогу, використавши пропуск у вигляді цеглинки LEGO.

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні