Каталог матеріалів

Урок №152 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо малої букви ю, слів з нею. Написання речень. Словниковий диктант.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №152. Письмо. Письмо малої букви ю, слів з нею. Написання речень. Словниковий диктант.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати малу букву ю; розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення під час вправи «Сопілочка»; вправляти в письмі підготовчих елементів; учити знаходити елементи для заданої букви; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати та продовжувати формувати вміння виконувати раціональні рухи рукою під час письма у рядку, правильно поєднувати склади, слова; збагачувати словниковий запас;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4.  Повторення вивченого.

Слайд 5.  Прочитайте вірш.

Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 6.  Підготовчі вправи.(с.34)

Слайд 7.  Пальчикова гімнастика. Вправа «Сопілочка» (зошит, с. 34).

Слайд 8.  Підготовчі вправи до написання літери «ю» (с. 35).

Слайд 9. Написання малої літери ю.

Слайд 10. Робота в зошиті.

Слайд 11. Творче завдання.

Слайд 12.  Фізкультхвилинка

Слайд 13. Написання речення «Я люблю свою матусю».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 14. Диктант.

Слайд 15. Творче завдання.

Рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні