Каталог матеріалів

Урок №132 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Письмо. Письмо великої букви Ж. Списування з друкованого тексту.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №132. Письмо. Письмо великої букви Ж. Списування з друкованого тексту.

Очікувані результати: учні формують і розвивають навички письма; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в парах, групах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити писати велику букву Ж; вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви Ж; звертати увагу на паралельність елементів великої букви Ж; порівняти її з малою ж, визначити відмінність; порівняти з великими рукописними буквами С, Х, виявити спільні елементи;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планувати, моделювати, прогнозувати і виконувати необхідні дії, контролювати й оцінювати свої результати; вміти висловлювати рефлексивні й оцінні судження; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати охайність, уважність;

здоров’язберігаючої: вправляти у правильному розміщенні олівця учнів, які пишуть правою/лівою рукою; розвивати окомір, увагу, дрібні м’язи руки та м’язову пам’ять дітей, увагу, логічне мислення;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.  Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4. Гра «Утворіть словосполучення».

Слайд 5. Прочитайте вірш.

Слайд 6.  Пальчикова гімнастика. Вправа «Коза»

Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Удосконалення знань, умінь та навичок.

Слайд 7-8.  Порівняння друкованої та рукописної літери Ж (зошит, с. 17).

Слайд 9.  Написання великої літери «Ж».

Слайд 10.  Робота в зошиті.

Слайд 11.  Вправа для очей

Слайд 12.  Робота в зошиті. Написання слів «Жанна», «Житомир».

Слайд 13.  Метод «Біном фантазії»

Слайд 14.  Списування з друкованого тексту.

Слайд 15.  Фізкультхвилинка

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 16.  Гра «Добери слова».

Слайд 17. Диктант.

Слайд 18.  Логічне завдання.

Слайд 19.  Малюнковий диктант.

Слайд 20.  Дай відповіді на запитання.

Слайд 21. Інтерактивна вправа.

Рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій». Обери смайлика, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні