Каталог матеріалів

Урок №132 для 1 класу з української мови за І.О. Большаковою - Букви Є і є. Письмо великої букви Є. Текст. Тема тексту. Заголовок. Театралізуємо.

 На письміНова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок № 132. Букви Є і є. Письмо великої букви Є. Текст. Тема тексту. Заголовок. Театралізуємо.

Очікувані результати навчання: читає правильно та виразно вголос різні тексти; розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного; визначає тему і головну думку в тексті; розрізняє головне і другорядне в тексті; аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки); записує окремі слова та речення, дотримуючи опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, що пишуться так, як вимовляються; розрізняє різні види текстів (розповідь, опис) і пояснює їхнє призначення; читає за ролями фрагменти літературного твору; використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо; підтримує аргументами власні думки або спростовує їх.

Обладнання: мультимедійний комплект, конструктор LEGO, контейнери з манкою.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Організація класу

Слайд 3-4. Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Повідомлення теми та завдань уроку

Слайд 6. Вивчення нового матеріалу. Читання складів

Слайд 7. Вивчення нового матеріалу. Вправа «Квест-дослідження»

Слайд 8. Робота за підручником. Читання слів

Слайд 9-11. Вправа «Асоціативний кущ»

Слайд 12. Дихальна гімнастика

Слайд 13. Робота за підручником. Вправа «Передбачення» за заголовком

Слайд 14-15. Робота за підручником. Робота з текстом

Слайд 16. Творча робота

Слайд 17. Фізкультхвилинка

Слайд 18. Ромашка Блума

Слайд 19. Підготовчі вправи. Порівняння друкованої та рукописної букви

Слайд 20. Пальчикова гімнастика

Слайд 21. Написання букви Є в контейнерах з манкою

Слайд 22. Настанова вчителя

Слайд 23. Робота в зошиті. Методика написання великої літери «Є»

Слайд 24. Робота в зошиті

Слайд 25. Метод «Біном фантазій»

Слайд 26. Рухлива вправа

Слайд 27-30. Закріплення вивченого матеріалу. Робота над прислів’ям

Слайд 31. Вправа «Все в твоїх руках»

Слайд 32-33. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку лего

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні