Каталог матеріалів

Урок №131 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звука [ж]. Опрацювання текстів «Великі жуки»,«Пізнавай хижих тварин».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №131. Читання. Закріплення звука [ж]. Опрацювання текстів «Великі жуки», «Пізнавай хижих тварин».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати навичку уявлення про слова, однакові за значенням;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Стратегія «Метод-прес». Вправа «Пастка»

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Читаємо швидко!

Слайд 11. Гра «Упіймай звуки [ж]».

Слайд 12. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

Слайд 13. Робота над словами, що мають різне значення.

Слайд 14-15. Читання речень (с. 22). Робота в парах.

Слайд 16. Читання тексту.

Слайд 17. Відповіді на запитання.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Розгадування кросворда «Хижі тварини».

Слайд 20. Вправа «Передбачення»

Слайд 21-23. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 24. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 25. Використання стратегії «Ромашка Блума». Робота в групах

Слайд 26. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 27. Читання «ланцюжком».

Слайд 28. Дискусійна сітка Елвермана, або «павутинка» дискусії.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 30. Метод «Капелюшки де Боно»

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні