Каталог матеріалів

Урок №121 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №121. Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні.

Мета: закріпити знання порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; закріпити знання способів порівняння чисел і вміння порівнювати числа в межах 100; вчити розташовувати числа в порядку зростання та спадання; вчити характеризувати числа; формувати вміння розв’язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні; формувати обчислювальні навички та вміння знаходити значення виразів на кілька дій.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. Виконай арифметичні дії.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3.  Полічи від 97 до 32.

Слайд4.  Полічи від 33 до 27.

Слайд5. Продовж ряд чисел.

Слайд6. Серед поданих чисел назви найбільше число; найменше число.

Слайд7. Назви в порядку зростання всі числа, які містять 5 десятків. Назви в порядку зростання всі числа, які містять 6 десятків. Назви в порядку спадання всі числа, які містять 3 одиниці. Назви в порядку спадання всі числа, які містять 4 одиниці.

Слайд8-16. Які цифри можна записати замість листочків, щоб одержати істинні нерівності?

Слайд17. Рухлива вправа.

Слайд18.Рухлива вправа. Знайди в кожному рядку «зайве число». Поясни свій вибір.

Слайд19-21. Подай число різними способами.

Слайд22. Міркуємо логічно.

Слайд23. Фізкультхвилинка.

Слайд24. Розглянь рівності в першому стовпчику. Поясни, як одержали кожний результат. Склади подібні рівності до інших випадків.

Слайд25. Відшукай помилки. Виправ їх.

Слайд26. Прочитай задачу. Перевір, чи правильно її розв’язано.

Слайд27. Рухлива вправа.

Слайд28. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Слайд29. Розв’яжи задачу.

Слайд30. Запиши числа. У записі кожного числа підкресли однією рискою одиниці, двома – десятки.

Слайд31. Назви числа шостого десятка; числа, які містять по 6 десятків; по 6 одиниць.

Слайд32. Назви числа.

Слайд33. Розташуй числа в порядку зростання і дізнайся назву гірської вершини в Україні.

Слайд34. Найвища гора України висотою 2061 метра над рівнем моря.

Слайд35. Рухлива вправа.

Слайд36-38. Заміни число сумою розрядних доданків. Прочитай рівності зліва направо; справа наліво.

Слайд39. Досліди число.

Слайд40. Геометрична хвилинка.

Слайд41. Знайди значення виразів.

Слайд42. Відшукай і виправ помилки в обчисленнях.

Слайд43. Рухлива вправа.

Слайд44-49. Встав пропущені числа, щоб одержати істинні рівності.

Слайд50. Прочитай задачу. Розв’яжи її.

ЗМ (закріплення матеріалу)

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні