Каталог матеріалів

Урок №121 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв'язуємо складені задачі на знаходження різниці

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 121. Розв'язуємо складені задачі на знаходження різниці.

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, навички табличного множення та ділення, актуалізувати розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків, знання опорних схем простих задач, уміння розв’язувати прості задачі на знаходження різниці та на розкриття суті ділення; дослідити залежність значення добутку від зміни одного з множників; формувати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на знаходження різниці, які містять одну-дві прості задачі на розкриття суті ділення на рівні частини або на вміщення, порівнювати математичні вирази, знаходити невідомий компонент множення або ділення, визначати сторону квадрата за його периметром під час виконання завдання; знання табличних випадків множення та ділення з числом 3.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 16-17. Завдання 1. Доведи, що подані рівності істинні. Зістав рівності попарно. Як змінюється другий множник? Як змінюється значення добутку?

Слайд 18. Висновок.

Слайд 19. Завдання 2. Порівняй вирази. Що цікаве можна помітити?

Слайд 20. Завдання 3. Що означає: число а розділити на число b ? Знайди значення часток, усно доведи правильність розв'язків за схемою.

Слайд 21. Завдання 4. Знайди невідомий компонент або результат арифметичної дії.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23. Завдання 5. Доповни короткий запис для кожної задачі. Зістав задачі. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв'язання? 

Слайд 24. Завдання 5. Добери схему до кожної задачі, поясни розв'язування.

Слайд 25-26. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

Слайд 27. Завдання 6. Порівняй вирази. 

Слайд 28. Завдання 7. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 20 см.

Слайд 29. Рухлива вправа. 

Слайд 30. Завдання 2. Порівняй вирази. 

Слайд 31. Завдання 3. Добери до кожної задачі короткий запис і доповни його. Зістав задачі 1 і 2. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв'язання? 

Слайд 32. Домашні тренувальні вправи. 

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні