Каталог матеріалів

Урок №114 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №114. Записуємо числа першої сотні. Найбільше одноцифрове число.

Мета: актуалізувати вміння учнів додавати та віднімати круглі числа; утворювати числа другого десятка за допомогою намистин-одиниць і низок-десятків; актуалізувати терміни одноцифрове число, двоцифрове число; формувати знання про розряди десятки, одиниці; формувати вміння записувати числа другого десятка; знайомити зі способом утворення двоцифрових чисел із кількох десятків і кількох одиниць.

 

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. Дізнайся результат виконання кожного ланцюжка дій.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3.  Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд4.  Полічи окремі намистинки. Назви найбільше одноцифрове число.

Слайд5. Перевір, чи правильно позначено кількість намистинок картками з числами. Усно виправ помилки.

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7. Запиши числа, які відповідають кількості намистинок (кружечків).

Слайд8. Міркуємо логічно.

Слайд9. Фізкультхвилинка.

Слайд10. Розглянь таблицю чисел «Сотня» на вкладці. Що спільне в числах кожного рядка? кожного стовпчика? Що відмінне?

Слайд11. Перевір чи правильно записала Софійка числа: двадцять сім, сімдесят чотири, дев’яносто три, сімнадцять, шістдесят вісім. Поясни свої відповідь.

Слайд12. Продовж числові ряди.

Слайд13. Рухлива вправа.

Слайд14. Запиши в таблицю розрядів:

числа, які містять: 1 десяток і 3 одиниці; 2 десятки і 3 одиниці; 3 десятки і 2 одиниці; 7 десятків і 4 одиниці; 4 десятки і 7 одиниць; 9 десятків;

числа: п’ятдесят сім, дев’яносто чотири, тридцять два.

Слайд15. Зустрілися троє друзів – Іванюк, Петренко і Миколаєнко. Прочитай, про що вони говорять, і визнач, як звуть кожного з друзів.

ЗМ (закріплення матеріалу)

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія