Каталог матеріалів

Урок №113 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Знову в класі ми всі разом. Звук [г], позначення його буквою г,Г (ге). Звуковий аналіз слів.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №113. Читання. Знову в класі ми всі разом. Звук [г], позначення його буквою г,Г (ге). Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів із буквою г. Опрацювання тексту.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

організувати обмін вражень дітей від зимових канікул. Заслухати розповіді окремих учнів про те, де вони побували, що побачили; ознайомити дітей із новою буквою Г, г. Прагнути до правильного, гортанного вимовляння звука [г]. Розвивати логічне мислення дітей, уміння групувати предмети за істотними ознаками

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Організація класу.

Слайд 4-5. Дихальні вправи.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8. Розглядання ілюстрації (с. 3).

Слайд 9. Прочитай. Дай відповіді на запитання.

Слайд 10. Слухання вірша Марії Чумарної «Ми весело святкували» з аудіо-

запису (с. 3).

Слайд 11. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 12. Рухлива вправа. Руханка «Мокрий собака». Знімаємо емоційну та фізичну напругу, розслабитися.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Гра «Упіймай звук [г]».

Слайд 14. Гра «Буква загубилася».

Слайд 15-16. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 17. Звуковий аналіз слів.

Слайд 18-19. Знайомимося з буквою.

Слайд 20. Робота з підручним матеріалом — побудова букви.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Виділення звука [г].

Слайд 23. Вправи з читання.

Слайд 24. Читання односкладових слів із буквою Г, г. Відпрацювання правильного читання слів з буквою Г наприкінці (дзвінке, неоглушене вимовляння звука [г].

Слайд 25-26. Читання слів.

Слайд 27. Читання слів у колонках з орієнтацією на виділені кольором склади типу злиття ПГ з буквою Г.

Слайд 28. Читання слів у колонках (один — багато).

Слайд 29. Творче завдання.

Слайд 30. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 31-32. Щоденні 5. Читання для себе.

Слайд 33. Гра «Склади слова»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створіть пірамідку нашого настрою

Слайд 34. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Г).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні