Каталог матеріалів

Урок №110 для 3 класу з математики за С. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо трицифрові числа порозрядно

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 110. Додаємо і віднімаємо трицифрові числа порозрядно

Мета: формувати навички додавання і віднімання круглих чисел, удосконалювати навички множення та ділення круглих трицифрових чисел; актуалізувати прийоми додавання та віднімання частинами, додавання на основі правила додавання суми до числа, віднімання на підставі правила віднімання суми від числа, прийоми порозрядного додавання і віднімання для випадку обчислення з двоцифровими числами; вчити переносити прийом порозрядного обчислення на випадки додавання і віднімання круглих трицифрових чисел; формувати навички додавання і віднімання круглих трицифрових чисел способом порозрядного обчислення; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного, у яких однаковою є загальна величина та величина одиниці вимірювання, арифметичним методом; удосконалювати вміння розташовувати іменовані числа, виражені в одиницях довжини, у порядку зростання.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усний рахунок. Зошит «Працюю самостійно № 3», с.22, завдання № 68.

Слайд 5-8.  Усне опитування.

Слайд 9.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 10-12. Хвилинка каліграфії.

Слайд 13-14. Завдання 1. Знайди значення виразів різними способами.

Слайд 15-16. Завдання 2. Як слід міркувати в ході порозрядних обчислень? Переконайся, що так само можна міркувати в ході додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. 

Слайд 17. Завдання 3. Розв’яжи перше рівняння в кожній парі. Зістав пари рівнянь. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв’язання другого рівняння пари?

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19-22. Завдання 4. Зістав задачі. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність впливає на розв’язання задач? Розв’яжи задачі.

Слайд 23. Завдання 5. Запиши іменовані числа в порядку зростання.

Слайд 24. Завдання 6. Визнач за схемою відстань від Полтави до Житомира.

Слайд 25. Завдання 7. Запиши іменовані числа в порядку зростання.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Завдання 1. Заміни кожне число сумою розрядних доданків.

Слайд 28. Завдання 2. Заміни числа сумою зручних доданків за зразком.

Слайд 29-30. Завдання 3. Прокоментуй обчислення. Зістав вирази в кожному стовпчику. Що змінилось? Як ця зміна вплинула на розв’язання?

Слайд 31. Порозрядне віднімання круглих трицифрових чисел.

Слайд 32-33. Завдання 4. Знайди значення сум і різниць, використовуючи прийом порозрядного додавання або віднімання. Виконай перевірку.

Слайд 34-35. Завдання 5. Розв’яжи задачу арифметичним або алгебраїчним методом.

Слайд 36. Завдання 6. Знайди значення виразів.

Слайд 37. Завдання 7. Визнач радіус кола діаметром 8 см. Накресли це коло.

Слайд 38-39. Завдання 8. Виконай обчислення.

Слайд 40-41. Завдання 9. Розв’яжи задачу. 

Слайд 42. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 43-44. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 45. Пояснення завдань домашньої роботи.