Каталог матеріалів

Урок №107 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №107. Читання. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зіставляти зміст тексту з малюнком, розповідати за малюнком;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-9. Гра «Створюємо настрій».

Слайд 10. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Повторення вивченого матеріалу.

Слайд 11. Відгадай загадку

Слайд 12. Складіть тематичну «павутинку» до слова зима.

Слайд 13-22. Доберіть прикметники до слова зима, наприклад: холодна, сніжна, морозна ....

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 25. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 26. Допоможіть Дідові Морозу роздати новорічні подарунки.

Слайд 27. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 28. Словникова робота.

Слайд 29. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 30. Читання «ланцюжком».

Слайд 31.Робота над усвідомленням прочитаного. Робота в парах.

Слайд 32. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 33. Гра «Продовж речення».

Слайд 34. Обговорення змісту почутого. Вправа «Крісло автора»

Слайд 35. Розгадування кросворда «Зимовий».

Слайд 36. Робота з конструктором LEGO. Робота в парах.

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Зірковий настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні