Каталог матеріалів

Урок №105 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №105. Читання. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати навичку читання;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІI. Повторення вивченого матеріалу.

Слайд 7. Робота з аудіозаписом.

Слайд 8-12. Відгадай загадки і дай відповіді на питання.

Слайд 13. Читання тексту «Поміркуй. Добери слова».

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Ознайомлення з різними видами будинків.

Слайд 16-19. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 20. А хто живе в цих будинках?

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22. Робота над текстом «Мій дім» (с. 107)

Слайд 23. Словникова робота.

Слайд 24. Щоденні 5. Слухаю і розумію

Слайд 25. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 26. Читання «ланцюжком».

Слайд 27. Робота над усвідомленням прочитаного.

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Зірковий настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні