Каталог матеріалів

Урок №103 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букв, їхнього звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №103. Читання. Закріплення букв, їхнього звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати слова з вивченими буквами; розвивати навичку читання, уміння відповідати на запитання за змістом прочитаного, сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати за малюнком і про події з власного життя;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань.

Слайд 8. Кросворд.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 9. Знайомимося з буквосполученням

Слайд 10. Читай швидко

Слайд 11. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Гра «Хто найважливіший?».

Слайд 14. Словникова робота.

Слайд 15. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 16. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 17. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 18. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 19-22. Дай відповіді на запитання.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Вправа «Квест-цікавинка»

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Робота з конструктором LEGO. Робота в парах «Одне ціле»

Слайд 26. Гра «Відшукай слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні