Каталог матеріалів

Урок №102 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №102. Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі.

Мета: актуалізувати вміння порівнювати відрізки за довжиною, порівнювати іменовані числа, подані в одиницях довжини, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях довжини; актуалізувати спосіб порівняння математичних виразів на основі обчислення їх значень і порівняння одержаних чисел; знайомити з порівнянням математичних виразів, у запис яких входять іменовані числа, подані в одиницях довжини, із логічним способом порівняння математичних виразів; знайомити з величиною — масою предметів; учити порівнювати предмети за масою; підвести до необхідності вимірювання маси предметів і вибору еталону — одиниці маси 1 кг; учити визначати масу предметів за допомогою терезів і набору гирь; порівнювати іменовані числа, подані в одиницях маси, додавати і віднімати іменовані числа, подані в одиницях маси, учити розв’язувати задачі, які містять такі іменовані числа.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. Виміряй і запиши довжини відрізків. Який відрізок довший? На скільки? Склади відповідну рівність, скориставшись підказками.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Знайди значення виразів, скориставшись підказками.

Слайд4. Порівняй вирази за схемами.

Слайд5. Рухлива вправа.

Слайд6-11. Порівняй пари предметів за масою. Що важче? Що легше?

Слайд12-17.  Розглянь пристрій для вимірювання маси – терези. Визнач за малюнками. Які об’єкти легші; які важчі; які однакові за масою.

Слайд18. Графічна вправа.

Слайд19. Фізкультхвилинка.

Слайд20. Експрес-урок української мови.

Слайд21. Визнач масу киці «в мишах» і «в пташенятах».

Слайд22. Правило. Для зручності люди домовилися вимірювати масу однаковими мірками. Одна з мірок маси — 1 кілограм.

Слайд23. Порівняй іменоване число і математичний вираз.

Слайд24. Рухлива вправа.

Слайд25-27. Визнач за малюнками маси об’єктів у кілограмах.

Слайд28. Спробуй знайти в записах «секрет». Розгадай його та порівняй вирази.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні