Каталог матеріалів

Урок №99 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [й], позначення його буквою й, Й (йот). Читання складів, слів і речень з буквою й.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №099. Читання. Звук [й], позначення його буквою й, Й (йот). Читання складів, слів і речень з буквою й.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати в учнів уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [й]; ознайомити дітей із друкованою буквою й, Й; формувати навичку читання, уявлення про слова, протилежні за значенням; розвивати вміння складати розповідь за серією малюнків;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота над скоромовкою

Слайд 7. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Гра «Буква загубилася».

Слайд 9-10. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 11-12. Знайомимося з буквою.

Слайд 13. Звуковий аналіз слова.

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Виділення звука [й].

Слайд 16. Вправи з читання.

Слайд 17. Читання буквосполучень.

Слайд 18-20. Повільне читання слів.

Слайд 21. «Міркуй! Добирай слова» (с. 103).

Слайд 22. Читання слів. Розширення знань дітей про слова, протилежні за значенням.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 24. Складання розповіді за малюнком.

Слайд 25. Вправа «Квест-цікавинка»

Слайд 26. Вправа «Крісло автора».

Слайд 27. Розгадування ребуса.

Слайд 28. Гра «Назви малюнки»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 29. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Й).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні