Каталог матеріалів

Урок №98 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо число і математичний вираз.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №98. Порівнюємо число і математичний вираз.

Мета: актуалізувати способи порівняння чисел, в тому числі правило різницевого порівняння; ознайомити зі способом порівняння числа та математичного виразу; формувати поняття про істинні та хибні рівності й нерівності; вчити розв’язувати задачі, добирати короткий запис до задачі; формувати вміння віднімати числа другої п’ятірки на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання; закріплювати застосування правила знаходження невідомого компоненту.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. Виконай арифметичні дії.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Порівняй числа. Усно визнач, на скільки в кожній парі одне число більше або менше за інше.

Слайд4. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Як допоможе отримана нерівність порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика?

Слайд5. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Здогадайся, як отримана нерівність допоможе порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика.

Слайд6. Щоб порівняти математичний вираз і число, слід:

Знайти значення математичного виразу;

Порівняти одержаний результат із даним числом;

Поставити відповідний знак між математичним виразом і числом.

Слайд7. Порівняй числа в першому рядку стовпчика. Порівняй вираз і число у другому рядку, скориставшись підказками.

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9. У кожному стовпчику спочатку знайди значення виразу, а потім виконай порівняння за схемою. Зроби висновок про результат порівняння виразу та числа.

Слайд10. Виконай порівняння за схемами.

Слайд11. Встав пропущені знаки арифметичних дій.

Слайд12.  Геометрична хвилинка.

Слайд13.  Фізкультхвилинка.

Слайд14-15.  Добери короткий запис до кожної задачі. Розв’яжи хоча б одну задачу. Чим задачі схожі? Чим відрізняються?

Слайд16. Добери короткий запис до кожної задачі. Розв’яжи хоча б одну задачу. Чим вони схожі? Чим відрізняються?

Слайд17. Рухлива вправа.

Слайд18. Знайди невідомі компоненти. Запиши відповідні вирази.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд19. Знайди значення виразів, користуючись підказками.

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні