Каталог матеріалів

Урок №96 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №96. Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник.

Мета: актуалізувати знання математичної термінології, назв компонентів арифметичних дій додавання і віднімання, їх схематичного зображення; актуалізувати правило знаходження невідомого доданка; знайомити учнів з правилами знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; учити складати короткий запис і розв’язувати задачі; формувати вміння виконувати віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. На схемах наведи відрізки: відрізок, що ілюструє перший доданок - червоним олівцем, відрізок, що ілюструє другий доданок - зеленим, зменшуване - синім, від’ємник – жовтим. Покажи дужками суму, різницю. Доповни рівності. 

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3-5. Прокоментуй ситуацію. Скільки сніжинок було спочатку? Скільки сніжинок розтануло? Скільки залишилося? Прочитай першу рівність, назви компоненти. Як ці компоненти показано на схемі? Поміркуй, як знайти зменшуване; від’ємник.

Слайд4. Прокоментуй ситуацію. Скільки свічок було спочатку? Скільки свічок згоріло? Скільки залишилося?

Слайд5. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7. Прочитай рівності з назвами компонентів і результатів. Що невідомо? Як знайти невідоме в кожному випадку? Доповни рівності.

Слайд8. Геометрична хвилинка.

Слайд9. Фізкультхвилинка.

Слайд10-11. Знайди невідомі компоненти. Запиши відповідні рівності.

Слайд12-14.  Послухай задачу. Поясни, як склали короткий запис задачі.

Слайд15. Рухлива вправа.

Слайд16. Знайди значення виразів за схемами. Запиши результати.

Слайд17. Добери короткий запис до задачі. Розв’яжи задачу.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні