Каталог матеріалів

Урок №95 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо математичні вирази

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 95. Порівнюємо математичні вирази.

Мета: закріпити вміння порівнювати математичні вирази шляхом обчислення їхніх значень, а також логічним способом, порівнювати математичні вирази, до складу яких входять іменовані числа; формувати загальне вміння розв’язувати задачі на прикладі задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані в непрямій формі. Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 14. Завдання 1. Встав у «ланцюжок» такі числа, щоб у результаті одержати 90. Поцікався, які числа дібрали інші учні.

Слайд 15. Завдання 2. Порівняй математичні вирази.

Слайд 16-18. Завдання 3. Розглянь кожний стовпчик. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Що змінилося? Як ця зміна плине на результат? Обчисли значення виразів, користуючись визначеною закономірністю.

Слайд 19. Завдання 4. Порівняй математичні вирази без обчислень.

Слайд 20. Завдання 5. Порівняй вирази. Розкажи, як розділити подані записи на дві групи за способом порівняння.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 6. Встав такі числа, щоб утворились істинні нерівності.

Слайд 23. Завдання 7. Порівняй вирази.

Слайд 24-25. Завдання 8. Прочитай задачу. Поясни схему. Про що дізнаємось, коли знайдемо значення поданих виразів?

Слайд 26. Рухлива вправа

Слайд 27. Завдання 1. Порівняй математичні вирази.

Слайд 28. Завдання 3. Порівняй математичні вирази без обчислень.

Слайд 29. Завдання 4. Порівняй вирази зручним для тебе способом.

Слайд 30-31. Завдання 5. Поясни схему. Про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу?

Слайд 32. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні