Каталог матеріалів

Урок №94 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 94. Досліджуємо задачі.

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі на прикладі складених задач, що містять відношення збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих у непрямій формі, а також додавати та віднімати двоцифрові числа з переходом через розряд трьома способами; закріпити розуміння залежності результату арифметичної дії додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; розвивати навички креслення кола заданого радіуса.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 15. Завдання 1. Прочитай і зістав задачі. Чим вони відрізняються? Шукане буде більшим чи меншим за дане?

Слайд 16. Завдання 2. Визнач спільне в задачах. Розв'яжи задачі усно.

Слайд 17-18. Завдання 1. Прочитай задачу. Поясни, чому Оленка склала до неї самий такий короткий запис.

Слайд 19. Завдання 1. Поясни шлях розв'язування за схемами. Доповни їх. Розділи задачу на прості й розкажи план її розв'язування. Добери вираз для розв'язування задачі.

Слайд 20. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 2. Прочитай і зістав задачі. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Розв'яжи одну із задач.

Слайд 23. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 24-26. Завдання 3. Розглянь кожний стовпчик. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше? Що змінилося? Як ця зміна плине на результат? Обчисли значення виразів, користуючись визначеною закономірністю.

Слайд 27. Завдання 4. Для того щоб накреслити коло радіусом 2 см, Андрійко зробив так.

Слайд 28. Завдання 4. Олеся прокоментувала малюнок так:

Слайд 29. Рухлива вправа.

Слайд 30. Завдання 2. Обчисли трьома способами за схемами.

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні