Каталог матеріалів

Урок №93 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 93. Досліджуємо задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа, сформульовані в непрямій формі, обчислювати значення сум і різниць різними способами, знаходити значення виразів зі змінною; закріпити залежність результату арифметичної дії додавання або віднімання від зміни одного з компонентів.

 Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 16. Завдання 1. Прочитай і зістав задачі. Чим вони відрізняються? Шукане буде більшим чи меншим за дане?

Слайд 17. Завдання 2. Визнач спільне в задачах. Розв'яжи задачі усно.

Слайд 18. Завдання 3. Прочитай і зістав задачі. Добери до кожної короткий запис. Чи є розв'язання задач однаковими? Доведи свою думку.

Слайд 19-20. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 5. Знайди значення виразів зі змінними.

Слайд 23-25. Завдання 6. Знайти значення лише першого виразу в кожному стовпчику. З'ясуй, що змінилося в другому виразі. Як ця зміна вплине на результат? Знайди значення другого виразу, користуючись визначеною закономірністю.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються?

Слайд 28. Завдання 2. Визнач спільне в задачах 1 і 2. Розв'яжи задачі усно.

Слайд 29. Завдання 3. Зістав задачі 1 і 2. Добери до кожної короткий запис. Чи є розв'язання задач однаковими? Доведи свою думку.

Слайд 30. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні