Каталог матеріалів

Урок №90 для 3 класу з математики за С. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 90. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації

Мета: формувати уявлення про числа в межах 1000; актуалізувати вміння визначати розрядний склад числа, записувати трицифрові числа, лічити в межах 100, визначати місце числа у натуральному ряді, розуміння способу утворення двоцифрових чисел із попереднього, наступного, з одиниць різних розрядів, способу подання двоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків, перенесення способу дії на трицифрові числа; формувати вміння подавати трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків, замінювати суму розрядних доданків трицифровим числом; формувати розуміння прийому додавання і віднімання круглих трицифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на прикладі задач на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох часток, складених задач на укрупнення або зменшення числа на кілька одиниць, що містять просту задачу на знаходження частини від числа.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 3.  Усна лічба. Завдання 11. Виконай арифметичні дії.

Слайд 4-5.  Усне опитування.

Слайд 6.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 7-8. Хвилинка каліграфії.

Слайд 9-10. Завдання 1. Запиши числа, які містять:

Слайд 11-12. Завдання 1. Запиши числа:

Слайд 13-14 Завдання 2. Визнач розрядний склад кожного числа. Заміни число сумою розрядних доданків. Скористайся підказкою.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16. Завдання 3. Заміни суму розрядних доданків числом.

Слайд 17-22. Завдання 4. Розв’яжи задачі. Запиши розв’язання в зошиті.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 25. Завдання 2. Полічи від 467 до 474; від 903 до 896; від 1000 до 992.

Слайд 26. Завдання 3. Назви «сусідів» чисел: 568; 709; 277; 399. Визнач розрядний склад поданих чисел. Як можна утворити ці числа? Запиши відповідні рівності.

Слайд 27-28. Завдання 4. Запиши число, яке містить.

Слайд 29. Завдання 5. Назви розряди у двоцифровому числі. Заміни подані двоцифрові числа сумою розрядних доданків за схемою. Зістав числа в кожному стовпчику. Що змінюється? Як ця зміна впливає на подання трицифрового числа у вигляді суми розрядних доданків? Заміни трицифрові числа сумою розрядних доданків за схемою.

Слайд 30. Завдання 6. Заміни числа сумою розрядних доданків.

Слайд 31. Завдання 7. Заміни суму розрядних доданків числом.

Слайд 32-33. Завдання 8. Знайди значення сум і різниць.

Слайд 34-35. Завдання 9. Розв’яжи задачу. Поясни розв’язування за схемою аналізу.

Слайд 36-37. Завдання 9. Склади задачі за короткими записами. Досліди, що змінюється. Як ця зміна вплине на розв’язання цих задач?

Слайд 38. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Слайд 39-40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Пояснення завдань домашньої роботи.