Каталог матеріалів

Урок №87 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [д], [д'], позначення їх буквою д, Д (де). Робота над літературною вимовою слів

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №087. Читання. Звуки [д], [д'], позначення їх буквою д, Д (де).

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [д] і [д’], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [д] і [д’], правильно вимовляти дзвінкий звук [д] у кінці складу і слова; ознайомити учнів з друкованою буквою д, Д; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою д; формувати навички читання слів із вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Організація класу. Вправа «Веселка».

Слайд 4-7. Артикуляційна вправа.

Слайд 8. Робота над скоромовкою

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 10. Гра «Буква загубилася».

Слайд 11. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 12. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Звуковий аналіз слів.

Слайд 17. Вправа «Асоціативний кущ».

Слайд 18. Виділення звуків [д], [д’].

Слайд 19. Читання складів.

Слайд 20. Повільне читання.

Слайд 21. Швидке читання.

Слайд 22. Читання слів у слові.

Слайд 23. Читання слів.

Слайд 24. Утворення нових слів.

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 26. Прочитай рецепт.

Слайд 27. Робота з конструктором LEGO. «Моя улюблена справа на кухні».

Слайд 28. Гра «Склади слова»

Слайд 29. Гра «Установи послідовність»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Покажи цеглинкою LEGO з яким настроєм ти завершуєш урок.

Слайд 30. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Д).

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні