Каталог матеріалів

Урок №81 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви п, П, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №081. Читання. Закріплення букви п, П, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навички читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя, сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками; виховувати інтерес до плавання як одного із дієвих засобів збереження і поліпшення здоров’я;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 9. Знайдіть і прочитайте слова.

Слайд 10. Читаємо швидко!

Слайд 11. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 12. Гра «Упіймай звук [п]».

Слайд 13. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 14. Утворення слів.

Слайд 15. Творче завдання

Слайд 16. Дослідження слів, які мають різні значення.

Слайд 17.  Читання речень.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 20. Щоденні 5. Слухаю і розумію.

Слайд 21. Читання «ланцюжком».

Слайд 22. Використання стратегії «Ромашка Блума».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Гра «Ревізор»

Слайд 24. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні