Каталог матеріалів

Урок №79 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Букви є, Є. Позначення буквами є, Є звуків [йе] і м'якості по¬переднього приголосного та звука [е]. Опрацювання віршів. Читання в ролях.

DESCRIPTION