Каталог матеріалів

Урок №79-80 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо коло і круг. Діагностична робота

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 79-80. Досліджуємо коло і круг. Діагностична робота.

Мета: формувати уявлення про коло й круг; актуалізувати знання назв геометричних фігур — многокутників і кругів, уявлення про ламану лінію, про криву; ознайомити з особливим видом замкненої кривої лінії — колом; формувати уявлення про круг та елементи кола (центр, радіус), закріпити поняття периметра прямокутника.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 17. Завдання 1. Відшукай на малюнку коло; круг. Назви їх номери. Що довкола тебе нагадує круг?

Слайд 18. Завдання 2. Розглянь малюнок. Назви точки, які належать колу; які належать кругу. Назви точки, які не належать колу; не належать кругу.

Слайд 19. Завдання 3. Марко накреслив коло, як на малюнку. Визнач радіус цього кола. Потім хлопчик провів через центр кола відрізок АВ. Які відрізки ще є на кресленні? Як їх називають? Що цікаве можна помітити?

Слайд 20. Завдання 4. Назви номер малюнка, на якому накреслено діаметр кола.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Завдання 5. Розглянь малюнок. Назви центр кола; радіус кола; діаметр кола.

Слайд 23. Завдання 6. Назви номер круга, у якого радіус більший. Що можна сказати про діаметри цих кругів?

Слайд 24. Завдання 7. У кіл, зображених на малюнку, спільний центр. Назви радіус меншого кола; більшого кола. Як накреслити два кола зі спільним центром? Де в навколишньому світі зустрічаємо такі кола?

Слайд 25. Завдання 8. Є два прямокутники зі сторонами 2 см і 9 см; 4 см і 7 см. Порівняй периметри цих прямокутників.

Слайд 26. Завдання 9. Знайди значення виразів зі змінними та заповни таблицю.

Слайд 27. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія