Каталог матеріалів

Урок №75 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Визначаємо периметр многокутника

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 75. Визначаємо периметр многокутника.

Мета: формувати вміння обчислювати периметр фігури; актуалізувати поняття прямокутника й квадрата, властивість протилежних сторін прямокутника, поняття периметра як довжини замкненої ламаної, що обмежує многокутник, як суми довжин сторін многокутника; формувати вміння обчислювати периметр многокутників: трикутника, прямокутника й квадрата; формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; закріпити уявлення про прямокутник і квадрат.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередніх уроках ми познайомилися з особливим видом чотирикутників — з прямокутниками; з особливими прямокутниками — квадратами. Ви знаєте властивість протилежних сторін прямокутника, знаєте істотну властивість сторін квадрата. Отже, на основі цих знань ви зможете обчислити периметр зазначених фігур. Це й буде темою сьогоднішнього уроку.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 16. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 17. Завдання 2. Що ти знаєш про ламану? Знайди довжину поданої ламаної.

Слайд 18. Завдання 3. Знайди довжину замкненої ламаної , що обмежує кожний многокутник. Обчисли периметр кожної фігури. Що ти знаєш про периметр фігури. 

Слайд 19. Завдання 4. Перевір, чи правильно учні виконали записи для знаходження периметра кожної фігури. Обчисли усно периметр кожної фігури.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Слайд 21. Завдання 5. Обчисли периметр прямокутника зі сторонами 6 см і 4 см.

Слайд 22. Завдання 6. Обчисли периметр квадрата зі стороною 7 см.

Слайд 23. Завдання 7. Обчисли периметр трикутника зі сторонами 6 см, 8 см і 4 см.

Слайд 24. Завдання 8. З'ясуй, периметр якої фігури дорівнює 10 см. Який висновок можна зробити.

Слайд 25. Завдання 9. Користуючись схемою, з'ясуй, чи є істинним твердження.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні