Каталог матеріалів

Урок №73 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №73. Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3.

Мета: формувати обчислювальні навички. Закріпити знання вивчених табличних випадків додавання і віднімання; актуалізувати їх схематичне зображення; формувати вміння складати схеми до малюнків, які містять відношення різницевого порівняння; формувати вміння додавати до меншого числа більше; закріпити знання складу чисел, формувати вміння виконувати додавання і віднімання на основі складу чисел; закріпити знання правила знаходження невідомого доданка, формувати вміння знаходити невідомий доданок. Розвивати логічне мислення учнів шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд2. Усно знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Знайди значення сум. Із кожної рівності на додавання усно склади дві рівності на віднімання.

Слайд4. Прочитай рівності 5+4=9, 5-4=1 у різний спосіб за схемами.

Слайд5. До кожної рівності добери схеми. Що цікаве можна помітити?

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7.  Порівняй числа. Дізнайся, на скільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком.

Слайд8. Порівняй числа. Дізнайся, на скільки більше або менше одне число ніж інше, скориставшись підказками.

Слайд9.  Геометрична хвилинка.

Слайд10.  Фізкультхвилинка.

Слайд11-12.  Опиши за малюнком ситуацію, до якої можна скласти подану схему.

Слайд13-14. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Яким законом слід скористатися? Знайди значення виразів за схемою.

Слайд15. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд16. Рухлива вправа.

Слайд17. Виміряй довжини відрізків. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого; червоний довший за синій? Запиши відповідні вирази.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд18. Накресли відрізок довжиною 8 см, а інший на 2 см коротший.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні