Каталог матеріалів

Урок №67 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [ш], позначення його буквою ш, Ш (ша). Зіставлення звуків [ж] – [ш] . Читання й опрацювання тексту «Пошта».

«____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови(читання) з використанням навчального посібника Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.

Урок №67. Звук [ш], позначення його буквою ш, Ш (ша). Зіставлення звуків [ж] – [ш] . Читання й опрацювання тексту «Пошта».

Мета: закріпити артикуляцію звуків [ш],[ш’], вимову парних звуків [ж]-[ш], [ж’]-[ш’]; вивчити букву «ша»; виробляти у дітей навички читання зв'язного тексту; виховувати інтерес до спортивних ігор, які розвивають розум і спритність.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд2. Організація класу.

Слайд3. Прочитай повільно, протягуючи кожний звук

Слайд4. Прочитай склади на одному диханні

Слайд5. Прочитай окремо в парах кожен звук

Слайд6. Послухай.

Слайд7. В яких словах була буква Ш?

Слайд8. З чого виготовлена буква?

Слайд9. Виготови свою букву Ш.

Слайд10-12. Прочитай.

Слайд13. Рухлива вправа.

Слайд14-17. Прочитай.

Слайд18-22. Розглянь, як утворюються слова.

Слайд23. Фізкультхвилинка.

Слайд24-26. Розглянь, як утворюються слова.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд27-28. Прочитай.

Підсумок

Рефлексія