Каталог матеріалів

Урок №66 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 66. Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, обчислювальні навички; актуалізувати розуміння відношення різницевого порівняння, уміння знаходити різницеве відношення двох чисел, уміння розв’язувати прості задачі на різницеве порівняння; формувати вміння додавати й віднімати одноцифрове число з переходом через розряд у межах 100 двома способами (на підставі правила додавання (віднімання) числа до (від) суми та частинами), а також вміння знаходити значення виразів зі змінною; порівнювати математичний вираз і число в діях з іменованими числами.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні на уроці ми продовжимо навчатися розв’язувати складені задачі й опрацьовувати прийоми обчислення. Тому для кожного з вас дуже важливо вчасно з’ясувати ті труднощі, які поки що можуть бути, аби спрямувати всі зусилля на їх подолання. Саме цей шлях вас приведе до успіху в навчанні!

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 8. Завдання 1. Прочитай задачі. Визнач, який є між ними зв’язок. На запитання якої задачі ти можеш відповісти зразу? Чи допоможе це тобі в розв'язанні іншої задачі? Доповни даними короткий запис і схему до задачі 2.

Слайд 9. Завдання 1. Поясни розв'язування задачі 2 за схемою аналізу. Розділи задачу на прості. Розкажи план розв'язування задачі.

Слайд 10. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 11-12. Завдання 2. Прочитай задачу. Зміни її запитання так, щоб одержати просту задачу. Розв'яжи подану задачу, користуючись підказками.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14-17. Завдання 3. Обчисли значення виразів двома способами.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди значення виразу зі змінною: b – 8, якщо b=12; b=34.

Слайд 19. Завдання 5. Порівняй вирази та числа.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 1. Зістав задачі 1 і 2. На запитання якої задачі можна відповісти відразу? Чи допоможе це тобі розв'язати іншу задачу? Доповни даними короткий запис і схему до задачі 2.

Слайд 22-23. Завдання 1. Поясни розв'язування задачі 2 за схемою аналізу. Розбий задачу 2 на прості задачі. Розкажи план розв'язування задачі 2. Розв’яжи задачу.

Слайд 24-25. Завдання 2. Зістав задачі 1 і 2. На запитання якої задачі можна відповісти відразу? Чи допоможе це тобі розв'язати іншу задачу? Доповни даними короткий запис задачі 2. Поясни її розв'язування за схемою аналізу.

Слайд 26. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні