Каталог матеріалів

Урок №65 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звуків [с], [с'], букви с, С. Читання слів, речень, тексту з вивченими буквами.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №065. Читання. Закріплення звуків [с], [с'], букви с, С.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навички читання слів і речень із вивченими буквами; учити добирати заголовок до тексту; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками і світлинами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3-9. Гра «Створюємо настрій».

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 10. Робота з чистомовкою.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 12. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 13. Що нам відомо про букву «ес»?

Слайд 14. Гра «Твердий чи м'який приголосний звук?»

Слайд 15. Читаємо швидко!

Слайд 16. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 17. Гра «Упіймай звук [с]».

Слайд 18. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 19. Кого сфотографував хлопчик?

Слайд 20-21. Прочитай слова. Назви букву, якою вони відрізняються.

Слайд 22.  Складіть розповідь за малюнком. Придумайте їй назву.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24.  Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 25. Прочитай текст. Придумай заголовок.

Слайд 26. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуками [с], [с´].

Слайд 27. Розкажи, що зображено на світлинах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 29. Гра «Так – Ні».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні