Каталог матеріалів

Урок №61 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звуків [н], [н'], букви н, Н

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №061. Читання. Закріплення звуків [н], [н'], букви н, Н.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навички читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати фонематичний слух, уміння складати речення за малюнками і світлинами;;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Веселка».

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Вправа «Квест-дослідження»

Слайд 11. Читаємо швидко!

Слайд 12. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 13. Гра «Упіймай звук [н]».

Слайд 14. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Робота за підручником (с. 64).

Слайд 16. Читання речень

Слайд 17. Читання речень з різною інтонацією

Слайд 18. Читання слів та речень

Слайд 19. Прочитай.

Слайд 20. Читання тексту.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22. Гра «Сканворд»

Слайд 23. Робота з конструктором LEGO в малих групах.

Слайд 24. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 25. Гра «Так – Ні».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія. Вправа «Веселка».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні