Каталог матеріалів

Урок №55 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [л], [л'], позначення їх буквою л, Л (ел). Читання складів і слів з буквою л.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №055. Читання. Звуки [л], [л'], позначення їх буквою л, Л (ел).

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [л] і [л’]; ознайомити з друкованою буквою л, Л, яка може позначати звуки [л] і [л’]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою л, добирати слова зі звуками [л] і [л’]; дати практичне уявлення про смислорозрізнювальну роль наголосу в слові;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-7. Фонетичні загадки.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 8. Робота над скоромовкою

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 10. Вправа «Квест-дослідження». Спостереження за вимовою звука

Слайд 11-12. Спостереження за вимовою звука.

Слайд 13. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуками [л], [л ].

Слайд 14. Визначаємо спільний звук.

Слайд 15-16. Знайомимося з буквою «ел».

Слайд 17. Робота з конструктором LEGO

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19-20. Прочитай.

Слайд 21. Читання речень за допомогою малюнків.

Слайд 22. Складання речень за допомогою слів та світлин.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Робота з дитячою книгою

Слайд 25. Робота з дитячою книгою. Вправа «Мікрофон».

Слайд 26-27. Робота з дитячою книгою

Слайд 28. Робота з дитячою книгою. Вправа «Мікрофон».

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Так чи ні?»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку.

Слайд 30. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Л)

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні