Каталог матеріалів

Урок №51 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [м], позначення його буквою м, М (ем). Читання складів і слів із буквою м.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №051. Читання. Звук [м], позначення його буквою м, М (ем). Читання складів і слів із буквою м.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [м]; ознайомити дітей із друкованою буквою м, М; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; учити читати склади-злиття і слова з буквою м, складати речення;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Побудуйте звукову схему.

Слайд 10. Робота над загадкою.

Слайд 11. Гра «Асоціації».

Слайд 12. Поділ слів на склади.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13-14. Вправа «Квест-дослідження». Спостереження за вимовою звука.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Ознайомлення з буквою «м».

Слайд 17. Пофантазуйте, на що схожа буква.

Слайд 18. Перегляд відео.

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO.

Слайд 20. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуком [м].

Слайд 21. Гра «Упіймай звук [м]».

Слайд 22. До якого малюнка подано звукову схему слова?

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 24. Лінгвістичка казка.

Слайд 25-26. Читання обернених та прямих складів

Слайд 27. Читання речень за допомогою малюнків

Підсумок та рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку.

Слайд 28. З якою буквою ознайомилися на уроці? (М)

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні