Каталог матеріалів

Урок №47 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [е]. Буква е, Е. Складання розповіді за серією малюнків.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №047. Читання. Звук [е]. Буква е, Е. Складання розповіді за серією малюнків.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [е]; ознайомити дітей із друкованою буквою е, Е; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [е] на початку, в середині та в кінці слова, складати речення і розповідь за серією малюнків;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 5. Робота над скоромовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 7. Визначаємо спільний звук .

Слайд 8-9. Правильно вимовляємо звук

Слайд 10-12. Знайомимося з буквою «і».

Слайд 13. Робота з конструктором LEGO

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуком [е].

Слайд 16. До якого малюнка подано звукову схему слова?

Слайд 17. Гра «Упіймай звук [е]»

Слайд 18. Хвилинка відпочинку. Проспівай звук [е], поки летить лелека.

Слайд 19. Читання слів.

Слайд 20-21. Робота над ребусами.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Гра «Доповни слово».

Слайд 24. Гра «Розрізни нас».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 25. Підсумок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні