Каталог матеріалів

Урок №45 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви у, У, її звукового значення. Складання речень.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №045. Читання. Закріплення букви у, У, її звукового значення. Складання речень.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити форму і звукове значення букви у, У; розширити знання дітей про вживання великої букви (на початку речення та в іменах); удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

— Глибоко вдихни та на видиху назви дні тижня.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Робота над скоромовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 8. Повторюємо вивчене.

Слайд 9. Перевір звукові моделі.

Слайд 10. Гра «Упіймай звук [у]».

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12-14. Вправа «Квест-дослідження»

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Хвилинка відпочинку. Проспівай звук [у], поки їде поїзд.

Слайд 16. Визнач, що отримала в подарунок бабуся?.

Слайд 17. Читання слів.

Слайд 18. Розкажи, що зображено на світлинах.

Слайд 19. Дай дітям імена і прочитай речення за допомогою малюнків.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 20. Допоможи дітям.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22. Кросворд.

Слайд 23. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 24. Вправа «Вірю — не вірю».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні