Каталог матеріалів

Урок №37 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви о, О, її звукового значення.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №037. Читання. Закріплення букви о, О, її звукового значення.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви О для написання імен, прізвищ, назв міст; учити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації, розгадувати ребуси; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-8. Фонетичні загадки.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 10. Гра «Спіймай звук».

Слайд 11. Гра «Буквоїд».

Слайд 12. Склади звукові схеми слів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 13-14. Вправа «Квест-дослідження»

Слайд 15. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 16. Робота з віршем.

Слайд 17. Розкажіть прослухану розповідь за малюнками.

Слайд 18. Читання слів та речень.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 20. Визнач, де чия картина.

Слайд 21. Читання слів та речень.

Слайд 22. Розгадування ребуса.

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 23. Інтерактивна вправа.

Слайд 24. Гра «Так – Ні».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні