Каталог матеріалів

Урок №35 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №35. Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа.

Мета: формувати поняття про число 9, закріпити знання способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Познайомити учнів із логічним способом порівняння чисел на основі їх складу. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу, рівність, нерівність; істинна (хибна) рівність, істинна (хибна) нерівність. Закріпити знання складу чисел 2-8. Формувати вміння складати рівності на додавання та віднімання за окремим випадком складу числа. Формувати вміння додавати та віднімати число 1 на основі порядку чисел у натуральному ряді. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2-3. Учень мав підкреслити числа, менші за 9. Відшукай помилку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд4. Порівняй числа.

Слайд5. Рухлива вправа.

Слайд6. Встанови, які нерівності істинні; хибні. Чому вони хибні? Поясни свою думку.

Слайд7. Запиши в порядку збільшення числа: 5, 7, 2, 9, 1, 8, 4.

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9. Попрацюй з числами та кружками.

Слайд10. Фізкультхвилинка.

Слайд11. Зоровий диктант.

Слайд12. Рухлива вправа.

Слайд13. Згадай склад чисел 8, 7, 6. Які числа пропущено? Запиши їх.

Слайд14. Рухлива вправа.

Слайд15. Числа можна порівнювати за їх складом. Закінчи міркування.

Слайд16. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд17. У хлопчика було 4 цукерки. Друг дав йому ще 2. Виконай схему, покажи, скільки цукерок стало в хлопчика. Добери відповідний вираз. Знайди його значення.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні