Каталог матеріалів

Урок №33 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви а, А, її звукового значення.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №033. Читання. Закріплення букви а, А, її звукового значення.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви А для написання імен, прізвищ, назв міст; учити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

Слайд 5. Робота зі скоромовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7. Гра «Смачний кошик».

Слайд 8. Гра «Упіймай звук [а]».

Слайд 9. Склади звукові схеми слів.

Слайд 10-12. Склади речення за малюнком. Відповідаємо цеглинками, які потрібно розташувати в правильному порядку.

Слайд 13. Робота з віршем.

Слайд 14. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Вправа «Квест-дослідження». Спостереження за вимовою звука.

Слайд 16. Побудова розповіді за малюнками.

Слайд 17. Читання слів та речень.

Слайд 18. Робота з конструктором LEGO.

Слайд 19-20. Розвиток мовлення. Робота за малюнком (с. 37).

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22-23. Гра «Вгадай предмет за ознакою».

Слайд 24. Складіть речення за допомогою малюнків. (Сова — птах, а щука — риба. Капуста — овоч, а груша — фрукт.))

Слайд 25. Розкажи, що зображено на світлинах.

Слайд 26-27. Казка про букву А.

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 28. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні