Каталог матеріалів

Урок №32 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо склад числа 8

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №32. Досліджуємо склад числа 8.

Мета: формувати поняття про склад числа 8; учити подавати число 8 у вигляді суми двох доданків, складати рівність на віднімання зі зменшуваним 8. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання та віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропедевтика переставного закону додавання, взаємозв'язку арифметичних дій додавання та віднімання за допомогою складання рівностей на додавання та віднімання до схематичного креслення. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування; навчати робити істинні висновки.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2-5. Перевір, чи правильно складено вираз за схемою.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7. Скільки в кожному ряді кружків зліва? справа? Скільки всього круж ків у кожному ряді? З яких чисел складається число 8? Усно знайди значення виразів.

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9. Обведи лінією кісточки доміно, які показують склад числа 8 . Усно склади відповідні рівності.

Слайд10. Зоровий диктант.

Слайд11. Фізкультхвилинка.

Слайд12. Запиши числа від 1 до 8. Знайди значення виразів.

Слайд13. Рухлива вправа.

Слайд14. Прочитай істинні нерівності. Виправ помилки.

Слайд15. Рухлива вправа.

Слайд16. Знайди значення виразів за числовим променем.

Слайд17. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд18. Що спільного в схемах? До кожної схеми склади відповідні рівності.

Підсумок

Рефлексія