Каталог матеріалів

Урок №31 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №31. Порівнюємо числа.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Формувати поняття про число 8, про спосіб порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. З’ясуй, які числа розташовані не на своїх місцях.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. У першому рядку хотіли підкреслити числа, менші ніж 8; у другому рядку — більші за 5, але менші ніж 8. Чи правильно це зроблено? Виправ помилки.

Слайд4. Порівняй числа.

Слайд5. Рухлива вправа.

Слайд6. Здогадайся, що спільного в нерівностях кожного стовпчика. Чому?

Слайд7. Здогадайся скільки точок заховалось.

Слайд8. Фізкультхвилинка.

Слайд9. Зоровий диктант.

Слайд10. Перевір, чи правильно записано склад числа 7. Розглянь, як склали рівності на додавання і віднімання. Закінчи складати рівності.

Слайд11. Рухлива вправа.

Слайд12. Попрацюй з числами та кружками.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд13. Чарівниця перетворила числа на букви. Допоможи звільнити числа від чарів — склади рівності за схемою.

Підсумок

Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні