Каталог матеріалів

Урок №31 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [а]. Буква а, А. Складання речень за схемами і малюнком. Звук [а] (буква а, А) в ролі окремого слова.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №031. Читання. Звук [а]. Буква а, А. Складання речень за схемами і малюнком. Звук [а] (буква а, А) в ролі окремого слова.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [а]; здійснити перехід від умовного позначення звуків фішками до ознайомлення з буквами; ознайомити учнів із друкованою буквою а, А; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні та приголосні звуки, добирати слова зі звуком [а] на початку, в середині та в кінці слова, складати речення;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

Слайд 5. Робота з чистомовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7. Робота над загадкою.

Слайд 8-9. Гра «Знайди будиночок».

  • Повідомлення теми і мети уроку

Слайд 10-11. Вправа «Квест-дослідження». Спостереження за вимовою звука.

Слайд 12. Хвилинка відпочинку.

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Ознайомлення з буквою «а».

Слайд 14. — На що схожа велика літера А? (На драбину, ракету, чаплю, чоловічка, намет).

Слайд 15. Робота з конструктором LEGO

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Робота за підручником (с. 34)

Слайд 18. Робота за підручником (с. 34)

Слайд 19. Гра «Упіймай звук [а]».

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 21. Робота за підручником (с. 34-35).

Слайд 22. Перегляд відео.

Слайд 23. Склади речення за допомогою малюнків.

Слайд 24. Слухання вірша.

Слайд 25. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 26. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 27. Гра «Допитливий».

Слайд 28. Підсумок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні