Каталог матеріалів

Урок №29 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Складозвуковий аналіз слів. Закріплення вивченого.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №029. Читання. Складозвуковий аналіз слів. Закріплення вивченого. Робота з дитячою книжкою. Казки.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

удосконалювати вміння виконувати повний звуковий аналіз найпростіших за будовою слів, позначати звуки умовними позначками у звукових схемах слів, складати речення і розповідь за малюнками, розповідати казки за ілюстраціями;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8-9. Повторюємо вивчене.

Слайд 10. Вправа «Мікрофон».

Слайд 11. Гра «ЩО ЗІБРАЛИ ХЛОПЧИКИ?»

Слайд 12. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Спробуй відгадати загадку.

Слайд 14-20. Пригадай, з якими казками ти знайомий (знайома)?

Слайд 21. Робота за підручником (с. 32)

Слайд 22. Робота за підручником (с. 32)

Слайд 23. Робота з відео.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Робота за підручником (с. 33).

Слайд 26. Використання стратегії «Ромашка Блума». Робота в групах

Слайд 27. Розповідання казки за серією малюнків. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

Слайд 28. Вправа «Крісло автора».

Підсумок та рефлексія уроку. Покажи цеглинкою LEGO з яким настроєм ти завершуєш урок.

Слайд 29. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 30. Підготуйте і розіграйте сценку з цієї казки.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні