Каталог матеріалів

Урок №27 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Порівнюємо числа

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №27. Порівнюємо числа. Неправильні (хибні), нерівності.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. З’ясуй, які числа розташовані не на своїх місцях.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд3. Відшукай неправильні (хибні) нерівності. Виправ помилки.

Слайд4. Рухлива вправа.

Слайд5-7. За якими ознаками множину фігур розподілено на підмножини? Порівняй підмножини за кількістю елементів . Яке ще завдання можна виконати за малюнком?

Слайд8. Рухлива вправа.

Слайд9. Зоровий диктант.

Слайд10. Склади відповідні рівності.

Слайд11. Фізкультхвилинка.

Слайд12. Прокоментуй кожний малюнок. Добери до нього схему та вираз.

Слайд13. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд14. Допоможи Білосніжці дібрати до кожного виразу його значення.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні