Каталог матеріалів

Урок №26 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Використовуємо переставний закон додавання

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №26. Використовуємо переставний закон додавання.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання й віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20, а також вміння розв’язувати задачі; актуалізувати знання переставного закону додавання, уміння додавати до меншого числа більше в межах 10; перенести цей спосіб міркування на випадки додавання більшого числа до меншого з переходом через розряд; учити додавати більше число до меншого на підставі переставного закону додавання; формувати вміння розв’язувати задачі.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередньому уроці ми розкрили головний «секрет» додавання та віднімання чисел частинами. Це правило додавання суми до числа. На його підставі додають числа частинами. Ще одне важливе правило — віднімання суми від числа. На його підставі віднімають числа частинами. Сьогодні ми розглянемо спосіб додавання, з яким ви добре знайомі ще з 1 класу, та його основу — переставний закон додавання.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Усне опитування.

Слайд 4. Геометрична хвилинка.

Слайд 5-7. Хвилинка каліграфії.

Слайд 8. Рухлива вправа.

Слайд 9. Як можна розподілити суми на дві групи. Як доцільно міркувати при додаванні до меншого числа більшого?

Слайд 10. Перевір себе за правилом.

Слайд 11. Закінчи розв’язання за схемами.

Слайд 12-13. Перестав доданки та виконай додавання частинами.

Слайд 14. Знайди значення сум, користуючись правилом додавання суми до числа. Кожен крок розв'язування прокоментуй. Як слід міркувати при обчисленні значень різниць?

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16. Прочитай задачу. Доповни її короткий запис і схеми. Розв'яжи задачу.

Слайд 17. Усно склади задачі за короткими записами. Чим відрізнятимуться розв'язання цих задач?

Слайд 18. Який запис відповідає задачі?

Слайд 19. Закінчи розв'язування.

Слайд 20. Зміни запитання задачі так, щоб їй відповідав інший запис.

Чи будуть у задач однакові розв'язання? Однакові відповіді?

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні