Каталог матеріалів

Урок №24 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо за числовим променем

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №24. Додаємо і віднімаємо за числовим променем.

Мета: формувати уявлення про арифметичні дії додавання і віднімання. Ознайомити учнів із прийомами додавання і віднімання чисел на числовому промені; формувати уявлення про додавання як об'єднання елементів двох множин, про віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати за предметною множиною дві рівності на додавання і дві на віднімання; складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5, 6. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2-4. Упізнай числа за їх складом. Усно знайди значення виразів.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

 Слайд5. Встав пропущені числа.

Слайд6. Рухлива вправа.

Слайд7. Як одержати наступне число? Що означає додати 1? Знайди значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд8. Як одержати попереднє число? Що означає відняти 1? Знайди значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд9. Рухлива вправа.

Слайд10. Зоровий диктант.

Слайд11-12. З яких чисел складається число 2? Розглянь, як можна додати 2. Знайди значення виразів.

Слайд13-16. Знайди значення виразів, користуючись числовим променем.

Слайд17. Фізкультхвилинка.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд18. Доповни схеми. Добери вираз до кожної схеми, усно знайди його значення.

Підсумок

 Виконання інтерактивного завдання.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні