Каталог матеріалів

Урок №23 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Повторюємо числа 1–6

Нова українська школа - http://new.vsimppt.com.ua

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №23. Повторюємо числа 1–6.

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин. Формувати уявлення про арифметичну дію додавання як об'єднання елементів двох множин, про арифметичну дію віднімання як вилучення частини елементів множини. Учити інтерпретувати дії додавання та віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання та віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати за предметними множинами дві рівності на додавання і дві — на віднімання. Актуалізувати знання складу чисел 2-6. Пропедевтика додавання та віднімання числа 1; переставного закону додавання. Розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

 Слайд2. Попрацюємо з математичними матеріалами.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

 Слайд3-4. Назви елементи кожної множини, яку одержали внаслідок об’єднання . Усно склади відповідні рівності.

Слайд5-6. Назви елементи кожної множини, яку одержали внаслідок вилучення частини . Усно склади відповідні рівності .

 Слайд7. Рухлива вправа.

Слайд8. Обведи лінією кісточки доміно, які показують склад числа 6.

Слайд9-11. Заповни таблиці. Склади рівності на додавання.

Слайд12.Фізкультхвилинка.

Слайд13. Зоровий диктант.

Слайд14. Попрацюй з числами та кружками.

Слайд15. Розподіли множину на дві підмножини за трьома ознаками.

Слайд16-18. За якою ознакою множину розподілено на підмножини в кожному випадку? Поясни, як складали рівності.

Слайд19. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд20. У дворі 5 дівчаток і 3 хлопчики. Поясни схеми. Склади вираз.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні