Каталог матеріалів

Урок №23 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Наголос у словах.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №023. Читання. Наголос у словах.

Очікувані результати: учні формують поняття про склад слова, наголос слова, формують навичку правильного ділити слова на склади; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати в учнів поняття про наголос у слові; ознайомити з поняттям «наголошений» склад; формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння ділити слова на склади, складати речення і розповідь за серією малюнків;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Вправа «Чи все взяли на урок?».

Слайд 4-9. Артикуляційна вправа.

Слайд 10. Гімнастика для очей.

Слайд 11-15. Відгадай загадку.

  • Повідомлення теми і мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми з вами:

  • навчимося вимовляти слова із більшою силою голосу та визначати наголошений склад.

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 16. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 17. Запам'ятай!

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Назви кожен предмет. Визнач у словах наголошений склад.

Слайд 20. Назви предмет, до якого подано схему.

Слайд 21. Назви предмет із наголошеним другим складом.

Слайд 22. Назви зайвий предмет. Поясни свій вибір.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 24-25. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 26. Поміркуй, що до чого пасує

Слайд 27. Розвиток мовлення. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах

Слайд 28. Вправа «Крісло автора».

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створимо пірамідку нашого настрою.

Слайд 29.  Вправа «Вірю — не вірю». Я буду говорити твердження, а ви

Слайд 30.  Метод «Капелюшки де Боно»

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні